En Compliment de la llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (llei orgànica 15/1999), informa a les empreses que les dades que aportin, seran incloses en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal titularitat de “nom de la empresa”, amb la finalitat de poder realitzar els processos de gestió necessaris pel compliment dels nostres serveis.

La empresa pot exercitat els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos en la citada llei, dirigint-se per això a:

  • Colosal Center Communications
  • Nou de Santa Tecla , 12
  • 43004 Tarragona
  • info[arroba]colosalcenter.com

“Colosal Center Communications”, te la obligació de secret de les dades i el deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, quedant en tot moment salvaguardada la confidencialitat de les informacions recollides.

En qualsevol cas, “Colosal Center Communications”, garanteix al seu client que en la utilització de les seves dades personals s’observarà escrupolosament les obligacions establertes en la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal així com la resta ordenant aplicable on es estableixen garanties i cauteles en quan al tractament de les dades de caràcter personal del client.

Subscripció RSS

Subscrigui’s ara i estigui actualitzat constantment de les noves noticies de la web. (Què es RSS?)


emeproducciones.com